Bed for Jerusalems fred ...

Forbøn for 2019-08-23
I israel er der relgonsfrihed, også for messianske jøder. Desværre bliver deres gudstjenester sommetider forstyrret af visse ortodokse grupper på grund af deres forskellige opfattelse af, hvem er Messias. Bed om beskyttelse for de Messianske Menigheder.
In Israel, there is freedom of religion, including for the Messianic Jews. Unfortunately, certain Orthodox groups sometimes disturb their services because of the difference of opinion on who is Messiah. Pray for protection of the Messianic congregations.

Informerer, inspirerer, involverer.

Bestil nyhedsbrev. avis@c4israel.dk
C4Israel, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 111