Bed for Jerusalems fred ...

Forbøn for 2020-02-27
Politikeres frustration i hele verden over forhold de ikke kan få styr på, viser sig ofte gennem vrede og dårlig behandling af Israel. Bed om at de først vil undersøge fakta og basere deres ærlige bedømmelse på det.
The frustration of politicians all over the world about matters they cant get a grip on often shows itself in anger and ill-behaviour towards Israel. Pray that they will investigate facts first and base their honest judgment on that.

Informerer, inspirerer, involverer.

Bestil nyhedsbrev. avis@c4israel.dk
C4Israel, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 111